- 67%
499,000đ
1,500,000đ
Mua ngay

Số bài học

224

Thời lượng video

9:23:45

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

 Tuần 34 - Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
 Thử thách luyện tập - Tuần 34 - Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (Tiếp theo)
 Tuần 34 - Ôn tập các số đến 100 000
15:31
 Thử thách luyện tập - Tuần 34 - Ôn tập các số đến 100 000
 Tuần 34 - Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
13:15
 Thử thách luyện tập - Tuần 34 - Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
 Tuần 34 - Ôn tập về đại lượng
13:07
 Thử thách luyện tập - Tuần 34 - Ôn tập về đại lượng
 Tuần 34 - Ôn tập về hình học
12:02
 Thử thách luyện tập - Tuần 34 - Ôn tập về hình học
 Tuần 34 - Ôn tập về giải toán
 Thử thách luyện tập - Tuần 34 - Ôn tập về giải toán
 Bài kiểm tra
 Kiểm tra tuần 34- Bài số 1
 Bài kiểm tra
 Kiểm tra tuần 34- Bài số 2
 Bài kiểm tra
 Kiểm tra tuần 34- Bài số 3
 Bài kiểm tra
 Kiểm tra tuần 34- Bài số 4
 Bài kiểm tra
 Thử thách luyện tập - Tuần 14 - Bảng chia 8
 Thử thách luyện tập - Tuần 15 - So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
 Thử thách luyện tập - Tuần 17 - Chia số có 3cs cho số có 1cs (2 bài)
 Thử thách luyện tập - Tuần 22 - So sánh các số trong phạm vi 10 000
 Thử thách luyện tập - Tuần 24 - Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Vẽ trang trí hình tròn
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

499,000 đ
2 năm
Đăng ký