- 34%
990,000đ
1,500,000đ
Mua ngay

Số bài học

217

Thời lượng video

23:46:00

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm:

  • 20 chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao - theo cấu trúc của các đề thi vào trường chuyên
  • Các bài giảng thúc đẩy động lực học tập, quyết tâm thi đỗ trường chuyên
  • Hệ thống bài tập bổ trợ
  • 15 đề thi thử kèm video hướng dẫn giải chi tiết

Nội dung khóa học

+  Chương 1: XÂY DỰNG MỤC TIÊU HỌC TẬP
2 Bài giảng
23:07
 Phương pháp xét tính chia hết - chia có dư phần 1
13:46
 Phương pháp xét tính chia hết - chia có dư phần 2
13:50
 Bài tập - Phương pháp xét tính chia hết - chia có dư
 Đáp án - Phương pháp xét tính chia hết - chia có dư
 Phương pháp đánh giá phần 1
06:51
 Phương pháp đánh giá phần 2
16:19
 Phương phán đánh giá phần 3
09:02
 Phương pháp đánh giá phần 4
13:29
 Bài tập - Phương pháp đánh giá
 Đáp án - Phương pháp đánh giá
 Phương pháp sử dụng tính chất của số nguyên tố, số chính phương phần 1
12:24
 Phương pháp sử dụng tính chất của số nguyên tố, số chính phương phần 2
11:25
 Bài tập - Phương pháp sử dụng tính chất của số nguyên tố, số chính phương
 Đáp án - Phương pháp sử dụng tính chất của số nguyên tố, số chính phương
 Phương pháp sử dụng nguyên lý lùi vô hạn
15:19
 Bài tập - Phương pháp sử dụng nguyên lý cực hạn
 Đáp án - Phương pháp sử dụng nguyên lý cực hạn
 Phương trình bậc nhất và bậc hai hai ẩn
16:38
 Bài tập - Phương trình bậc nhất và bậc hai hai ẩn
 Đáp án - Phương trình bậc nhất và bậc hai hai ẩn
 Phương trình bậc cao phần 1
15:44
 Phương trình bậc cao phần 2
14:46
 Bài tập - Phương trình bậc cao
 Đáp án - Phương trình bậc cao
 Phương trình dạng đa thức, phân thức
20:19
 Bài tập - Phương trình dạng đa thức, phân thức
 Đáp án - Phương trình dạng đa thức, phân thức
 Phương trình chứa mũ, chứa căn
15:04
 Bài tập - Phương trình chứa mũ và chứa căn
 Đáp án - Phương trình chứa mũ và chứa căn
 Hệ phương trình nghiệm nguyên phần 1
10:07
 Hệ phương trình nghiệm nguyên phần 2
14:11
 Bài tập - Hệ phương trình nghiệm nguyên
 Đáp án - Hệ phương trình nghiệm nguyên
 Phương trình chứa phần nguyên phần 1
16:22
 Phương trình chứa phần nguyên phần 2
18:14
 Bài tập - Phương trình chứa phần nguyên
 Đáp án - Phương trình chứa phần nguyên
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Thi vào 10 THPT Chuyên

990,000 đ Đăng ký